Teemu Parkkinen

Short career description:
IT-alan sarjayrittäjä, konsultointia IT kulmalla, mentorointia sekä aikaisemmin tuntiopettajana AMKssa