Tuki- ja liikuntaelinongelmista aiheutuu yhteiskunnalle kansantaudeista eniten haittoja ja määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Skillab tarjoaa fysioterapian hoitoketjuun työkaluja, joilla kerätään tietoa kuntoutujan suoritteista sekä ohjataan laadukkaampaan harjoitteluun. Skillabin avulla fysioterapeuttisen hoidon laatua voidaan parantaa kokonaisvaltaisesti, jolloin kuntoutuminen nopeutuu, hoitotulokset paranevat ja leikkausten tarve vähenee.