Onnistuneella markkinoinnilla start-up maailmanmarkkinoille

Yrityksen perustamisessa vaikeimmaksi itse koin aikanaan yrityksen nimen keksimisen. Me olimme Kuukin perustamisen aikaan niin onnekkaassa asemassa, että meillä oli jo pieni asiakaskunta aikaisemmasta työelämästä, ymmärrys omasta markkina-alueesta ja kirkkaana mielessä oman palveluliiketoiminnan kilpailuedut sekä erottuvuustekijät, joille uutta bisnestä lähdimme rakentamaan. Yrityksen nimikin keksittiin lopulta ja sen tarinan voit käydä lukemassa sivuiltamme.

Aina ei kuitenkaan ole näin upea lähtötilanne. Uuden liiketoiminnan lanseerausta ennen kannattaa käyttää päivä jos toinenkin yrityksen strategian, tavoitteiden ja arvojen kirkastamiselle. Kun yrityksessä on sisäisesti selkeänä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, yrityksen missio ja arvot, on vaivattomampaa lähteä pohtimaan keitä potentiaaliset asiakkaat ovat ja mille markkinalle kannattaa ensimmäisenä ponnistaa. Ilman kunnon pohjatyötä ja suunnitelmaa ei markkinointitoimenpiteitä kannata tai edes voi tehdä kunnolla.

Markkinointi – Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty

Vanha sanonta ei ole missään nimessä vain sanahelinää nykyajan bisnesmaailmassakaan. Perusteellinen markkinointianalyysi ja -suunnitelma tukee liiketoiminnan asettamien tavoitteiden toteutumista sekä auttaa seuraamaan tuloksia. Ilman asetettuja markkinoinnin ja mainonnan tavoitteita tai niiden seurantaa on mahdoton tehdä faktaan pohjautuvia johtopäätöksiä olivatko valitut toimenpiteet oikeita ja mitä seuraavaksi tulisi tehdä.

Pitäessäni hakukoneoptimoinnin koulutuksia puhun kyllästymiseen asti osallistujille siitä, kuinka hakukoneoptimointia tulee ajatella jatkuvana prosessina eikä projektina, joka kestää x-ajan verran. Sama ajatusmalli pätee markkinointiin yleisesti. Markkinoinnissa parhaat tulokset saadaan

 • perusteellisella pohjatyöllä ja suunnitelmalla
 • selkeiden ja mitattavien tavoitteiden asettamiselle
 • valittujen toimenpiteiden laadukkaalla läpiviennillä
 • tulosten seuraamisella ja analysoimisella
 • kehitystoimenpiteillä tai onnistumisten kertaamisella.

Uudella liiketoiminnalla kohti maailmanmarkkinoita

Mitä siihen uuden tuotteen tai palvelun menestyksekkääseen markkinointilanseeraukseen sitten tarvitaan? Tai mistä pitäisi aloittaa?

 1. Määritä tuotteesi/palvelusi kilpailuetu, erottuvuustekijät ja hyödyt, joita sen käyttäjä saa.
 2. Tutki markkinaa, listaa pahimmat kilpailijasi ja tarkastele niiden markkinointia (sisällöt, kanavavalinnat/kohderyhmät jne.)
 3. Tee markkinointisuunnitelma, johon määrittelet mm.
  • liiketoiminnan pohjalta valitut tavoitteet markkinoinnille (liidien/käyttäjien määrä, myydyt tuotteet, sitoutuneet seuraajat tai verkkokauppakauppatilaukset tms.)
  • kohderyhmät ja kanavat (online, offline)
  • budjetin
  • toimenpiteet
  • vastuut (sisäinen vai ulkoinen resurssi)
  • mittarit
  • aikataulun.

Erityistä painoarvoa kannattaa laittaa pohjatyön tekemiselle. Jos tuntuu, että oma osaaminen tai aika ei riitä tähän niin kannattaa ottaa mukaan markkinoinnin asiantuntija ennemmin kuin myöhemmin. Ulkopuolinen resurssi vapauttaa omat kädet liiketoiminnan pyörittämiselle ja kehittämiselle ja tulee monesti kustannustehokkaammaksi ratkaisuksi kuin sisäisesti asian vatvominen.

Me Kuukissa olemme myös kommentoineet yrityksessä laadittuja markkinointisuunnitelmia – joskus ulkopuolelta näkee paremmin sisäisessä työssä sokeiksi pisteiksi jäävät kohdat.

Tärpit start-up-yrityksen markkinointiin vuonna 2021

On haastava antaa suoraa yhtä ainoaa ohjetta, että valitse tämä somekanava ja tee nämä toimenpiteet, mittaa näitä asioita ja analysoi tätä, kun kaikki toimialat ja liiketoiminnat ovat niin erilaisia, että yksi muotti ei sovi kaikille.

Listaan tähän kuitenkin muutamia hyväksi havaittuja yleismaailmallisia tärppejä ja huomioon otettavia asioita (startup-)yrityksen liiketoiminnan markkinoinnissa tänäpäivänä:

 1. Markkinan valinta: kenelle, markkinan laatu ja toimintakyky, kilpailutilanne ja arvopositio.
 2. Avainsanojen määrittely: vaikka toimisit myös offline-markkinassa on jokaisen tämänpäivän yrityksen otettava huomioon hakukonenäkyvyys ja -löydettävyys. Avainsanojen ydinlistasta saa myös hyvää sisältömarkkinoinnin pohjamateriaalia(SEO).
 3. Menestyksen määrittely: Mikä on meille onnistuminen? Ne kuuluisat tavoitteet ja niiden mittaaminen.
 4. Mittareiden asettaminen: ota huomioon eri asioiden mitattavuus ja mitä on järkevä mitata.
 5. Arvio konversioaste ja asiakkaan elinkaari sekä arvo.
 6. Määritä budjetti.
 7. Hyödynnä somea ja vaikuttajia. Pidä mielessä oikea kohderyhmä ja markkina.
 8. Kehitä ja laajenna pikkuhiljaa yrityksesi markkinointimixiä tulosten pohjalta: erilaiset sisältömarkkinoinnin keinot kuten blogi, yhteistyöt, SEO-toimenpiteet jne.

 

Ulla Ristkari-Ryynänen

Kuuki Marketing Lab Oy:n perustajaosakas Ulla Ristkari-Ryynänen on monikanavaisen markkinoinnin asiantuntija. Ullalla on yli 10 vuotta kokemusta eri alojen markkinoinnista niin inhouse-osaajana kuin palveluliiketoiminnan tuottajana. Kuukin markkinointijohtajana hän luo eri alan yrityksille markkinointistrategioita, valitsee oikeat markkinointikanavat ja kohdentaa markkinoinnin kaikissa kanavissa tukemaan myyntiä.